แบน

posted on 15 Nov 2009 17:19 by nakadoii in ME

::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::+::

 

 

ไม่ได้หมายถึง "หน้าอกหน้าใจ"

 

แต่หมายถึงการถูกแบน หรือถูกบอยคอตนั่นแหละ

 

 

 

ทำไมวะ? พี่สาวโดนแบนมาก่อนแล้ว

แล้วน้องสาวต้องมาโดนตามด้วย

 

ชาติที่แล้วพวกกูสามคนพี่น้องเคยไปแบนใครมาหรือไง?

ชาตินี้เลยต้องรับกรรม...โดนแบน

 

 

 

T__________________________T

 

 

เศร้านะเนี่ย~~!!

Comment

Comment:

Tweet

I had got a desire to begin my own business, but I did not earn enough amount of cash to do it. Thank heaven my mate said to utilize the business loans. Therefore I took the collateral loan and made real my dream.

#15 By loan (31.184.236.16) on 2011-12-20 08:38

It is very important to complete the professional america essays paper and just research papers to reach the best mark at the high school.

#14 By tv essays paper (193.105.210.41) on 2011-09-17 05:12

You seem to be really cool and your fact just about this topic supposes to be master’s. Will you continue your search? We would purchase the format thesis and just thesis writing from you.

#13 By buy thesis (193.105.210.41) on 2011-09-15 20:31

That fact referring to this good post seems to be good! Therefore people do not should create the thesis writing and thesis research by their efforts, they will get your support.

#12 By dissertation writing service (193.105.210.41) on 2011-09-13 10:04

I am generally happy, just because I've got a possibility to order custom research writing. That aided lots of times.

#11 By buy custom papers (193.105.210.41) on 2011-08-26 17:24

Top social bookmarking seems to be a workable social media tool. Therefore, the bookmarking submission service became popular online. That is just because those options increase traffic and generate more sales.

#10 By social bookmarking (193.105.210.41) on 2011-08-24 21:59

The supreme stuff close to this post could be free for people, just because they need thesis and professional dissertation writing service or just thesis sample.

#9 By thesis writing service (193.105.210.41) on 2011-08-23 19:09

Sometimes, people compose the dissertation cover by their own. But some people opt to order the cool outcome about this post in the dissertation service, just because it’s more simple.

#8 By dissertation service (193.105.210.41) on 2011-08-20 02:11

Google is content orientated. The more online places you have got your seo stuff, the more high traffic you receive! The bookmarks submission service can definitely aid you with SEO!

#7 By social bookmarking site (193.105.210.41) on 2011-08-11 16:37

I think, it is not bad theme just about this post. You should buy an essay or buy a term paper at the term paper writing services.

#6 By buy essay (193.105.210.41) on 2011-07-30 12:21

Different college students don't think about an advantage to get college essays to buy. Nevertheless, It is worth to utilize any advantages that our life gets us.

#5 By custom writing essay (193.105.210.41) on 2011-07-27 10:40

I received my first <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> when I was 20 and this aided my business a lot. However, I need the bank loan as well.

#4 By Sharron35Dejesus (188.143.232.199) on 2011-07-20 16:15

เปิดบอทเหรอพี่เลยโดนแบนembarrassed

#3 By ugg boots baby (205.209.143.158) on 2010-11-15 16:52

PinG~ เปิดบอทเหรอพี่เลยโดนแบน sad smile

เกมไหนบอก ถ้าเผื่อรู้จักจีเอ็มเดวคุยให้ confused smile

#2 By Pl@y-M@Te on 2009-11-15 19:52

คือ?
เกิดไรขึ้นอ่าเพื่อนกอ?

#1 By I♥Da-iCE on 2009-11-15 19:15